robert passaro

REGELGEVING

Er bestaat nogal wat onduidelijkheden over wat nou wel en niet is toegestaan als ZZP-er die zich wil verhuren als chauffeur.
Een ZZP-er mag zich niet zomaar verhuren. Hij moet wel aan diverse eisen voldoen.

Dit schrijft ZZP-Nederland hierover;

ZZP’er kan alleen als transportondernemer met eigen vrachtwagen
De enige mogelijkheid voor de ZZP Chauffeur is het aanschaffen (of lease, huur) van een vrachtwagen, het inschrijven als transportondernemer bij de Kamer van Koophandel en een Eurovergunning aanvragen bij het NIWO. Aan het verkrijgen van zo’n Eurovergunning zijn dezelfde opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto’s verricht. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca € 150, -, (aanvraag, verlenging, jaarbijdragen etc) maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van € 9000, – en het indienen van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd is door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Deze kosten zijn voor veel zelfstandigen niet haalbaar.

Dit schrijft de NIWO over ZZP-ers;

Zzp’er met vergunning mag zich wel verhuren aan transportbedrijf
Een zzp’er mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de zzp’er wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de zzp’er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
  • de zzp’er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst of huurovereenkomst).
  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp’er.
  • de zzp’er beschikt over een VAR-wuo verklaring (VAR = verklaring arbeidsrelatie, wuo = winst uit onderneming). Alleen een VAR-wuo geeft de opdrachtgever een vrijwaring voor naheffing, dit in tegenstelling tot een VAR-loon of VAR-row.
  • Bij twijfel over de VAR-wuo onderzoekt de NIWO (bij een vergunningaanvraag) of de zzp’er voor eigen rekening en risico vervoer verricht en er dus geen sprake is van een verkapte loondienstverband. Er zal gekeken moeten worden naar het aantal opdrachtgevers, de ritten en wie de voertuigen ter beschikking stelt en op welke wijze de voertuigen ter beschikking zijn gesteld (dus geen bruikleenovereenkomst).

(De VAR wordt dit jaar (2016) vervangen)

Ik als Multichauffeur.nl voldoe dus wel aan deze vergunningseis en huur vervolgens een vrachtwagen (uw vrachtwagen). Want het is tenslotte de bedoeling dat uw wagenpark blijft rijden.

VRAGEN?

Hebt u vragen of wilt u contact met me opnemen om de mogelijkheden te bespreken? Neem gerust contact met me op.

Contact